Tantec-lösningen LeakTEC är avgörande för diagnos

Läckagedetektering är avgörande för plattor med flera hål för användning i diagnostiska system. Tantec har nyligen levererat ett LeakTEC-system till en tillverkare av diagnossystem för analys av sjukdomar, inklusive covid-19. Syftet med läckagedetekteringssystemet är att upptäcka oönskade hål i plattorna. Även ett litet hål kan få allvarliga konsekvenser för testernas integritet och tillförlitlighet. Läckage resulterar också i maskindriftstopp för rengöring för att säkerställa att en steril miljö upprätthålls.

Tantecs LeakTEC-system kan detektera mikrohål mindre än 3 mikron (0,003 mm). Detta uppnås genom att införa en elektrisk potential mellan en detekteringselektrod och en elektrisk jord. Den elektriska jorden kan vara tillverkad av en metalljigg eller dorn som håller delen, medan själva plastdelen fungerar som isolator. Detekteringen sker i millisekunder. Vid detektering av en spricka eller ett litet hål i plastmaterialet skapas en elektrisk kontakt mellan elektrod och jord. När detta inträffar skickar Tantec-systemet en signal till PLC eller operatören om att det finns en dålig del.

Tantecs läckagedetekteringssystem används ofta för gjutna och svetsade fogar i medicintekniska produkter som medicinska rör, behållare, pipetter, kanyler och extruderad film för bland annat förbandsväskor. Tantec har över 40 års erfarenhet av läckagedetektering, och deras förmåga att uppfylla kraven på läckagedetektering för medicintekniska produkter har gjort Tantecs LeakTEC-system till den föredragna metoden som används av tillverkare av medicintekniska produkter.

Läs kundcaset – Ett helautomatiskt system för läckagedetektering från Tantec gör skillnad för en kund