Ytbehandling av katetrar

En kateter är ett tunt, flexibelt rör som sätts in i kroppen för att utföra en medicinsk procedur eller för att dränera vätskor. Den kan vara tillverkad av olika material som silikon, PTFE, Pebax, latex, PU eller en mängd olika plaster.

Vanligtvis har dessa material låg ytenergi vilket skapar utmaningar för bindnings-, beläggnings- och utskriftsprocesser. Hållbarhet och kvalitet är viktiga faktorer vid tillverkning av medicintekniska produkter och det krävs en effektiv ytbehandling för att optimera dessa processer.

Hur
Plasma- och koronaytbehandling modifierar ytan med hjälp av en elektrisk urladdning som skapar en hög ytenergi redo att förbättra vidhäftningsförmågan för lim, bläck och beläggningar att väta och fästa bättre.

Plasma- och koronabehandling modifierar det översta lagret av plastmolekylerna, och etsar i själva verket ytan kemiskt utan att ändra delens utseende, känsla eller strukturella integritet.

Varför
Ytbehandling av kateterslang är nödvändig för att säkerställa att beläggningen eller bläcket fastnar på ytan. Vi har löst vidhäftningsproblem på kateterslangar i över 45 år med hjälp av de mest avancerade ytbehandlingsteknikerna som finns tillgängliga – plasma- och koronabehandling.

Koronabehandling – partiell behandling före limning
En stor tillverkare av kateterslangar baserad i Frankrike stötte på en utmaning och sökte sig till Tantecs expertis. Problemet var att de inte kunde uppnå tillräcklig vidhäftning mellan kateterskaftet och själva röret. Tantec tillhandahöll en lösning som innebar en partiell koronabehandling av slangen. Genom att endast behandla änden på slangen innan limmet applicerades och skaftet fästes uppnåddes en robust bindning mellan komponenterna, vilket avsevärt förbättrade produktens säkerhet.

Koronabehandling – i produktionslinjen
För att uppfylla behoven hos en internationell kund var det nödvändigt att behandla hela ytan på deras kateterrör före utskrift. Detta måste göras under en kontinuerlig produktionsprocess. Tantec lyckades skräddarsy en koronabehandlare som passar perfekt in i denna produktionslinje, vilket möjliggör enhetlig behandling av hela kateterslangens yta. Denna utveckling gjorde det möjligt för kunden att uppnå önskat resultat med effektivitet och precision.

Vakuumplasma före beläggning
En kateterslangtillverkare baserad i Danmark sökte efter en skräddarsydd lösning för behandling av halvklara kateterrör. Slangarna hade extruderats och skurits i bitar, och kunden krävde fullständig vakuumbehandling före beläggning. Detta innebar en unik utmaning som krävde innovativt tänkande från ingenjörsteamet på Tantec, vilket resulterade i utvecklingen av en anpassad vakuumkammare som kunde behandla 90 kateterrör samtidigt. Denna lösning gjorde det möjligt för kunden att optimera sin produktionsprocess och därigenom förbättra effektiviteten och sin totala produktion.

Gratis rapport och analys.
Att välja den lämpligaste behandlingsmetoden för en specifik uppgift kan vara utmanande utan en omfattande analys av hela produktionsprocessen. Att fastställa den optimala metoden är beroende av faktorer som ifall ytan ska limmas, tryckas eller beläggas, och om fullständig eller partiell ytbehandling behövs. Tantec kan erbjuda en skräddarsydd behandlingslösning för nya eller befintliga produktionsprocesser genom att genomföra en detaljerad analys av processen. Detta säkerställer att behandlingslösningen är optimerad för de specifika kraven för det aktuella jobbet.

Tantec VacuTEC catheter