Ytbehandling med ozon

Tantec har utvecklat sitt OzoneTEC-system för att behandla insidan av produkter såsom surfbrädor, kylare, isboxar, mantelrör, småbåtar osv. – produkter som består av glasfiber på utsidan och skum på insidan – även kallad sandwichkonstruktion.

För en specifik kund inom båtindustrin var uppgiften att förbättra vidhäftningen av polyuretanskum till insidan av glasfiberskrovet. Utan behandling härdar skummet men fastnar inte på insidan av båtens skrov.

OzoneTEC producerar ozon, som blåses in i skrovet och lämnas där inne ett tag innan det sugs ut igen. Därefter injiceras polyuretanskummet. Det härdar sedan och fäster på insidan av skrovet.

Funktioner:

  • Förmåga att behandla det inre av rotationsgjutna delar
  • Högre ytenerginivåer uppnås jämfört med lagerhartser
  • Behandling på begäran
  • Flexibla inställningar för behandling av olika produktstorlekar och -mått
  • Tar liten plats
  • Inga exotiska behandlingsgaser krävs

Behandling av rotationsgjutna delar

Rotationsgjutna delar är vanligtvis ihåliga termohärdade plastdelar.

Hartset värms upp och smälts, och genom att rotera formen fyller hartset formhålan och skapar delen med en ihålig insida. Många av dessa delar behöver skumisolering för att förbättra delarnas termiska egenskaper och styvhet.

Kontinuerlig rotation av formen under processen säkerställer enhetliga tjocklekar på väggarna. OzoneTEC spelar en nyckelroll vid att aktivera delens inre yta för att förbättra vidhäftningen.

Ett OzoneTEC-system består vanligtvis av en generator, HV-transformator, manöverenhet, tryckluftssystem och en anpassad ram. OzoneTEC kan installeras som en process i produktionslinjen eller som en fristående lösning.