Plasmabehandlingsenhet | Laboratorietester och mindre produktion | VacuLAB-X

Tantec VacuLAB-X är en kompakt version av den fullskaliga VacuTEC-enheten

VacuLAB-X erbjuder möjligheten att hantera småskaliga tester och ger användaren full kontroll över alla parametrar.

Resultaten från VacuLAB-användningen överförs enkelt till fullskaliga VacuTEC-enheter.

VacuLAB-X är en specialdesignad kompakt version av produktionsenheten VacuTEC. VacuLAB är mycket kompakt och kan enkelt flyttas och användas i olika avdelningar för ett stort antal tester och verifieringar, enheten kan till och med användas för några mindre produktionssatser. Med den integrerade Proface-panelen är det enkelt att styra och övervaka processen och alla processparametrar visas.

VacuLAB-X använder keramiska isolerade standardelektroder, vilket säkerställer att tester på denna enhet kan överföras till en större produktionsskala med hjälp av VacuTEC. VacuLAB-X levereras med en transparent gångjärnsdörr som gör det möjligt för användaren att följa plasmaurladdningen under hela behandlingsprocessen.

Vill du veta mer om denna produkt och hur den kan gynna ditt företag?

Tekniska data

Lätt att använda Flyttbar för testning på olika avdelningar, och för olika delar och projekt. Anslut till huvudströmmen så är enheten redo.
Korta behandlingstider  Hög effektpåverkan möjliggör behandlingstider från 10–180 sekunder, beroende på material.
Vakuumnivå Enheten arbetar på en vakuumnivå på 1–4 mbar.
Integrerad kraftgenerator En speciell 300 Watt kraftgenerator är helt integrerad och styrs via pekskärmen.
Processkontroll  Behandlingsprocessen styrs och övervakas via den inbyggda Proface-panelen med en integrerad PLC-enhet.
Synlig plasmaprocess  Via den genomskinliga kammardörren kan användaren enkelt inspektera plasmaprocessen.
Fullt överförbara behandlingsresultat  Genom att använda samma koncept möjliggörs enkel uppskalning till fullskaliga produktionsenheter.
Tekniska data  LeakTEC-plasmabehandlare
Matningsspänning och frekvens  230 VAC 50/60 Hz
Utspänning/plasmaeffekt Max. 400 VP/300 Watt
Strömkälla Tantecs helt integrerat X-Lab
Vakuumnivå 1–4 bar
Plasmabehandlingstid normalt 10–180 sekunder, beroende på material
Plasmaelektrodsystem  Keramiskt isolerad
Behandlingsbara material Små delar, polymerer, metaller och halvledare
Mått i mm (LxBxH) 600 x 410 x 340
Vikt i kg  36
Kammarstorlek, effektiv, i mm (LxBxH) 120 x 180 x 55
Efterlevnad av regler  CE – RoHS – WEEE