Plasmabehandling ger bättre vidhäftning och ökad hastighet i produktionslinjen

Kund

Som ett av de största tillverkningsföretagen i Emiraten erbjuder Ducab lösningar i världsklass till den globala energisektorn. Sedan 1979 har företaget expanderat från sina hemmamarknader och finns nu i 45 länder i Mellanöstern, Afrika, Asien, Australien, Europa och Amerika. Med alltmer fokus på förnybara energikällor producerar företaget avancerade koppar- och aluminiumtråd och kabelprodukter som en del av sina heltäckande energilösningar.

Utmaning

För ytbehandling på Ducabs solkabel ville de ha en förbättrad vidhäftning av det tryckta bläcket. Förutom syftet med att förbättra bläckutskriften på kabelns yta hade Ducab också ett krav på att förbättra produktiviteten för att möta marknadens efterfrågan, och uppnådde en förbättring på 225 % med plasmabehandlaren.

Teknik

Tantecs plasmabehandlingssystem ger stor flexibilitet vid behandling av en mängd olika material som används inom kabel- och trådindustrin och är en kritisk process för att lösa vidhäftningsproblem. Tantecs plasmabehandlare kan behandla kabel och tråd över hela deras längd med överlägsen enpasstäckning och resultat. Plasmabehandling ruggar upp ytan kemiskt, vilket gör det möjligt för den att ”greppa” bläcket som appliceras på kabeln eller tråden. Den resulterande kemiska bindningen som uppstår hos kabel- eller trådytan är starkare än en enkel mekanisk bindning.

Lösning

Ducab bestämde sig för att investera i Tantecs PlasmaTEC-X. Med denna lösning uppnådde Ducab förbättrad vidhäftning samtidigt som linjehastigheten ökade med samma utrustning. Implementeringen av Tantecs plasmabehandling var en utomordentlig framgång:

”Implementeringen var fantastisk och plasmabehandlingsenheten är väldigt kompakt i storlek och mycket användarvänlig”, säger Deepak Dattatraya, Ducab.